Turan Bygg & måleri AB

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 25-11-2023

1. Inledning:
Välkommen till Turan Bygg & Måleri AB. Vi är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och hanterar din personliga information när du besöker och använder vår hemsida och tjänster.

2. Information Vi Samlar In:
Vi samlar in information som hjälper oss att förbättra vår service och din användarupplevelse. Detta inkluderar:

Information du tillhandahåller: Detta inkluderar all information som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel namn, kontaktinformation, och förfrågningar genom våra kontaktformulär.
Automatiskt insamlad information: Vi samlar in viss information automatiskt när du besöker vår webbplats, som din IP-adress, webbläsartyp, och besöksstatistik.
3. Användning av Information:
Din information används för att:

Tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster.
Kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar.
Förbättra vår webbplats och säkerställa att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig.
Uppfylla våra juridiska och regleringsmässiga skyldigheter.
4. Skydd av din Information:
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av din personliga information. Vi begränsar åtkomst till din personliga information till de anställda, entreprenörer och agenter som behöver veta den informationen för att behandla den å våra vägnar.

5. Delning av Information:
Vi säljer inte, handlar med eller överför annars inte din personligt identifierbara information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, genomföra vår verksamhet, eller betjäna dig, så länge dessa parter håller informationen konfidentiell.

6. Dina Rättigheter:
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av din personliga information. Du har också rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av din personliga information och, där behandlingen är baserad på samtycke, att dra tillbaka detta samtycke.

7. Ändringar i Vår Integritetspolicy:
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

8. Kontakta Oss:
Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@turanbygg.se

Tack för att du litar på Turan Bygg & Måleri AB med din information. Vi är engagerade i att skydda din integritet och säkerställa att din personliga information hanteras på ett säkert och respektfullt sätt.
ALLTID KUND I FOKUS
VAD SÄGER VÅRA KUNDER
© 2023 Turan Bygg & Måleri AB. All rights reserved. Onic webbyrå
Vill du bli uppringt?
Lämna ditt nummer, så kontaktar vi dig inom 15 minuter!